Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Αποψη: Customer, brand loyalty και ανάπτυξη οικονομίας

Σ​​το πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ, το χτίσιμο εμπιστοσύνης μιας επιχείρησης με τους πελάτες της είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η σημερινή έξαρση της ψηφιακής τεχνολογίας, η εκτεταμένη χρήση του Ιnternet και των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν καταστήσει τους καταναλωτές περισσότερο συνειδητοποιημένους και εξαιρετικά απαιτητικούς στις προτιμήσεις τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αύξηση κατά 5% της εμπιστοσύνης των πελατών οδηγεί σε αύξηση κατά 25%-30% των κερδών της επιχείρησης. Η τοποθέτηση λοιπόν των καταναλωτών στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του οργανισμού εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που στοχεύει στη δημιουργία σχέσεων με τον πελάτη και την ενίσχυση του brand loyalty. Η σημαντικότητα ως εκ τούτου στο customer loyalty επιδρά ευεργετικά όχι μόνο στη διατηρησιμότητα των πελατών, στην ενθάρρυνση και διεύρυνση σύναψης περαιτέρω εμπορικών συνεργασιών, στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και ικανοποίησης από τη συνεργασία καθώς και στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων πωλήσεων και της κερδοφορίας της επιχείρησης.


Το σπουδαιότερο όμως απ’ όλα αυτά είναι ότι μέσω των προηγούμενων ουσιαστικών συνεργειών και θετικών αποτελεσμάτων ευεργετείται συνολικά το κύκλωμα της εθνικής οικονομίας (αυξημένες πωλήσεις, βελτίωση δεικτών απασχόλησης και φορολογικών εσόδων στα ταμεία του κράτους κ.ά.)

Οι σύγχρονες σήμερα μάρκες-σύμβολα δημιουργούν αξία όχι μόνο μέσα από την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του καταναλωτή από τη χρήση προϊόντων, αλλά και μέσα από τον ιδιαίτερο ρόλο που αποκτούν, συνδεόμενες με την προσωπικότητα των πελατών τους. Η ρήση του P.Kotler «αν δεν είσαι brand, είσαι απλώς κάτι χρήσιμο», είναι πάντα επίκαιρη. Οι καταναλωτές αναζητούν, μεταξύ άλλων, στα brands:

α. Αυξημένη αξιοπιστία και εμπιστοσύνη, όπως αυτή προκύπτει από τον συνδυασμό των προϊόντικών προδιαγραφών και της ξεκάθαρης συγκεκριμένης αγοραστικής ανάγκης που καλύπτουν.

β. Αφοσίωση στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών που παράσχονται στους πελάτες, πέραν των χαρακτηριστικών του προϊόντος, π.χ. αναζήτηση τεχνικών λεπτομερειών, έμφαση στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση (total customer satisfactory), εταιρικές πολιτικές διαρκούς ενημέρωσης και πληροφόρησης των καταναλωτών κ.ά.

γ. Αίσθηση ισχυρής προϊοντικής ταυτότητας και αυξημένης ιστορικής αξίας καθώς το brand προσμετρείται στα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης.

Επιπρόσθετα, αν η διάχυση της αξίας του branding σε εθνικά προϊόντα τοπικής εμβέλειας αποκτήσει διεθνή-παγκόσμια χαρακτηριστικά διείσδυσης και σε άλλες χώρες, αυτό θα έχει ως επακόλουθο την εισροή συναλλάγματος και την ενίσχυση βεβαίως της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας. Η στροφή στα διεθνώς εμπορεύσιμα ανταγωνιστικά προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παγκόσμιου καταναλωτή θα πρέπει να αποτελέσει πάγια εθνική στρατηγική της χώρας, αφού είναι η μόνη που μπορεί τελικά να συμβάλει σε διαρκή άνοδο του εθνικού προϊόντος και σημαντική βελτίωση όλων των μακρο- και μικροοικονομικών δεικτών της οικονομίας.

www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου