Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Απασχόληση σε δήμους για 30.333 ανέργους

Υποβολή αιτήσεων έως τις 20 Αυγούστου

Από χθες άρχισε και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 20 Αυγούστου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την οκτάμηνη απασχόληση 30.333 ανέργων σε δήμους, περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
• Μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
• Ανεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών.
• Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Μόνο ηλεκτρονικά

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα www.oaed.gr από χρήστες πιστοποιημένους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης και μέχρι τρεις επιβλέποντες φορείς. Στον πίνακα κατάταξης ανέργων κατατάσσονται με βάση εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης.

Το µισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: α) σε 19,81 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερο από 495,25 ευρώ µηνιαίως για ωφελούμενους 25 ετών και άνω και β) σε 17,27 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερο από 431,75 ευρώ µηνιαίως για άτομα κάτω των 25 ετών.

www.dimokratianews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου