Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών της Πλαστικά Κρήτης

Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προκειµένου να ενισχυθεί η κεφαλαιακή τους βάση, προχώρησαν δύο θυγατρικές εταιρείες της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η Πλαστικά Κρήτης ανακοίνωσε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στην Τουρκία SENKROMA SA κατά το ποσό των 3.499.967 ευρώ, που θα χρησιµοποιηθεί για την αποπληρωµή δανεισµού της εταιρείας και για την πραγµατοποίηση επένδυσης σε νέο µηχανολογικό εξοπλισµό. Μετά την αύξηση, το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής διαµορφώνεται στο 99,97%.

Επίσης, ανακοίνωσε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στη Ρωσία GLOBAL COLORS LLC κατά το ποσό των 1.827.411,17 ευρώ, που θα χρησιµοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.


www.haniotika-nea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου