Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

ΑΜΚ 1,2 εκατ. ευρώ από την Κορρές

Έκτακτη γενική συνέλευση για τις 28 Ιουνίου προγραμματίζει η διοίκηση  της Κορρές Α.Ε..   
Οι μέτοχοι της εταιρείας θα αποφασίσουν επί της πρότασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 1,2 εκατ. ευρώ.     Στόχος της Κορρές είναι η ένταξη στις διατάξεις του Ν. 3299/2014 για τα ιδιωτικά επενδυτικά κίνητρα, την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση.     Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

www.dealnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου