Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Η μεγαλύτερη ανάπτυξη της δεκαετίας στην ευρωζώνη

Ο δείκτης ΡΜΙ της Markit που δείχνει την πορεία των παραγγελιών και της απασχόλησης στις βιομηχανίες παρουσίασε τον Ιανουάριο νέα αύξηση, φτάνοντας τις 58,6 μονάδες από 58,1 τον Δεκέμβριο. Από τα στοιχεία αυτά ουσιαστικά προκύπτει το συμπέρασμα ότι η οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ έχει φτάσει το 1% στο διάστημα του τελευταίου τριμήνου. Η τάση αυτή δημιουργεί επίσης προσδοκίες και για αύξηση του πληθωρισμού.

Ολες αυτές οι εξελίξεις αναμένεται ότι θα αυξήσουν τις φωνές των «γερακιών» στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ζητούν αλλαγή νομισματικής πολιτικής με σταδιακή κατάργηση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μαζικές αγορές κρατικών ομολόγων χωρών της ευρωζώνης, ρίχνοντας σημαντικά το κόστος δανεισμού τους. Κινητήρια δύναμη της οικονομικής δραστη- ριότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι η Γερμανία, η οικονομία της οποίας κινείται προς τα εμπρός με ασταμάτητους ρυθμούς.

Η επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Φρανκφούρτη. Η ΕΚΤ αναμένεται να δώσει κάποιο σήμα και για την ισοτιμία του ευρώ, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά και αρχίζει να ανησυχεί τα στελέχη της επειδή μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

www.cnn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου